Lettuce ZSets

Redis Developer Course Redis Technical Support Redis Enterprise Server

Lettuce ZSets

Java Lettuce를 사용한 레디스 정렬셋(ZSets) 명령 사용법입니다.


ZSets 소스

Redis4_ZSet.java


각 명령(메서드) 별 표시

ZADD

ZREM

ZRANGE

ZCARD

ZCOUNT

ZRANGEBYSCORE

ZRANGEBYLEX

ZREMRANGEBYRANK

ZREVRANGE

ZRANK

ZINCRBY

ZPOPMIN

BZPOPMIN

ZSCAN


<< Sets ZSets Hashes >>

Email 답글이 올라오면 이메일로 알려드리겠습니다.